Hubbard Management System (Administratīvais Nou-hou)

2013. gada 25.-27. septembrī WISE konferences laikā saņēma balvu par administratībā know-how modeļa ieviešanu.

Šis vadības modelis paredz nemitīgu uzņēmuma paplašināšanos, finanšu rādītāju kāpumu, pilnīgu pārskatu esamību, darbinieku profesionalitātes izaugsmi.

Hubbard Management System (Administratīvais Nou-Hou ) — tas ir vadības insumentu kopums, kuru ieviešana uzņēmumā nodrošina stabilu izaugsmi, dzīvotspēju un paplašināšanos.

Administratīvais Nou-Hou ietver sevī 5. Galvenos vadības:

1. Uzņēmuma orgshēma (organizējošā shēma).

2. Izveidotas, aprakstītas un ieviestas darbinieku “cepures”(pienākumu aprakstu īpaši pielāgoti un sastādīti materiāli katram konkrētam postenim)

3. Finanšu plānošana

4. Skaidras uzņēmuma iekšējās komunikācijas ieviešana;

5. Strādājoša iekšējā aksdēmija, kur katrs darbinieks var celt savu kvalifikāciju.

 

 

 Hubbard Management System tā patiesi ir uzņēmuma vadības sistēma, jo apvieno un skaidri nodefinē un parāda visu vadības elementu un nosacījumu (faktoru) kopsakarību biznesa vadībā un uzņēmumā kopumā.

 

Mēs apmācam biznesa vadības tehnoloģijā, kuras efektivitāte spēj atrisināt problēmas uzņēmējdarbībā un paaugstināt tās efektivitāti.