BIZNESA TRENIŅI - KAS TAS IR?

Biznesa TRENIŅU izstrādātāji ir atraduši precīzu, uz apmācības tehnoloģijas balstītu pieeju (un pārbaudījuši to praksē), kura nodrošina pilnīgu izpratni, pārliecību, zināšanas un spējas, nepieciešamas lai patiešām sasniegtu vajadzīgo efektu no zināšanu un principu praktiska pielietojuma uzreizi pēc darba ar šiem materiāliem.

 

Materiāli ir uzbūvēti tādā veidā, ka no divu līdz četru stundu laikā (atkarīgs no tēmas), Jūs iegūsiet pilnīgu izpratni un pārliecību apgūto zināšanu izmantošanā savā dzīvē. 

Savukārt, cik lielus panākumus un uzplaukumu biznesā Jūs sasniegsiet, ir atkarīgs no Jums pašiem.

 

Biznesa treniņš – tā ir praktiska biznesa apmācība, speciāla instruktora vadībā, kur tiek trenētas iemaņas īsā laikā uzlabot savu spēju atrisināt problēmas sekojošās uzņēmējdarbības jomās:

 

SĒRIJA "KĀ IZVEDOT STIPRU KOMANDU"

1. PLAUKSTIET UN ZELIET! ABSOLŪTAIS IEROCIS PANĀKUMU GŪŠANAI
2. KĀ PLAUKT UZ ZELT JEBKURĀ EKONOMISKAJĀ SITUĀCIJĀ
3. PERSONISKO PANĀKUMU DABISKAIS LIKUMS
4. SAPRATNES KOMPONENTI
5. KĀ PAAUGSTINĀT SAVU PERSONISKO EFEKTIVITĀTI
6. KĀ REALIZĒT SAVU STATĒĢISKO PLĀNU DZĪVĒ
7. KĀ IZVEIDOT PRODUKTĪVU KOMANDU

 

SĒRIJA "MĒRĶU SASNIEGŠANA"

8. EFEKTĪVI INSTRUMENTI MĒRĶU SASNIEGŠANAI: IEVADS

9. EFEKTĪVI INSTRUMENTI MĒRĶU SASNIEGŠANAI: ORGPOLITIKA

10. EFEKTĪVI INSTRUMENTI MĒRĶU SASNIEGŠANAI: PLĀNS

11. EFEKTĪVI INSTRUMENTI MĒRĶU SASNIEGŠANAI: PROGRAMMAS UN PROJEKTI

12. EFEKTĪVI INSTRUMENTI MĒRĶU SASNIEGŠANAI: IDEĀLĀ AINA

13. EFEKTĪVI INSTRUMENTI MĒRĶU SASNIEGŠANAI: STATISTIKAS

14. EFEKTĪVI INSTRUMENTI MĒRĶU SASNIEGŠANAI: VĒRTĪGIE GALA PRODUKTI

 

Nodarbības notiek pārī. Šī apmācības metode palīdz apgūt praktskās zināšanas ātrāk un rezultātā studenti ar panākumiem pielieto iegutas zināšanas dzīvē.

Biznesa treniņi ir veidoti tā, lai praktiskās zināšanas students spētu apgūt 1 dienas laikā. 

 

Reģistrācija biznesa-treniņam notiek pa tālruni +371 20503121 

vai rakstiet uz info@hcabaltic.org norādot savu vārdu, uzvārdu un telefona numuru.