Online: Administratīvā „know how” modelis

Kurss paredzēts WISE biedriem, lai apmācītu viņus, kā ieviest administratīvo modeli pēc Hubbard Management system®. Pateicoties kursam, students iegūst iemaņas, kuras palīdzēs pakāpeniski ieviest uzņēmumam nepieciešamās izmaiņas efektīvas vadības un lielāka darba ražīguma nodrošināšanai, negraujot strādājošas struktūras un neradot papildus haosu.

Ilgums 40 stundas

*Kursa materiāli pieejami krievu valodā. Mācības notiek latviešu, krievu vai angļu valodā. 


Cena: 655 €
Apmaksāt