01.09.2021
First Baltic Hubbard College of Administration

Habarda vadības koledžas organizē kursus un biznesa treniņus, balstoties uz Hubbard Management System vadības tehnoloģiju. Tagad pasaulē ir vairāk par 50 koledžām.

Habarda koledžu galvenie darbības virzieni: 

  1. Praktisku uzņēmējdabības zināšanu nodrošināšana (vadītājiem, direktoriem, darbiniekiem).

  2. Konsultantu apmācība un sagatavošana, viņu sertificēšana WISE konsultanta licences saņemšanai. 

Galvenais Habarda koledžas mērķis — nodrošināt instrumentus biznesa attīstībai, uzņēmumu, darbinieku un jauno cilvēku, kas izvēlas karjeru, panākumu gūšanai un notenciāla realizācijai.

First Baltic Hubbard College of Administration uzsāka darbu 2012. gadā. Šajā laikā šeit apmācības izgājuši simtiem studentu no 7 pasaules valstīm. 

Šī ir vienīgā Habarda koledža NVS un Baltijas valstu teritorijā.

Habarda koledžā jūs iegūsiet Hubbard Management System vadības tehnoloģijas teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes un varēsiet tās veiksmīgi pielietot biznesā un dzīvē.

Izglītības sertifikāts

Starptautiskā Habarda koledža - akreditēta izglītības iestāde ASV. First Baltic Hubbard College of Administration ir licence sniegt neformālu izglītību.

Jūs saņemsiet mācību pabeigšanas apliecinošu sertifikātu no Eiropas Savienībā akreditētas neformālās izglītības iestādes.

Šeit var mācīties jebkurš cilvēks, kurš vēlas:

  • Atvērt vai paplašināt savu uzņēmējdarbību.

  • Iegūt vairāk zināšanu un prasmju biznesa attīstībai un karjeras izaugsmei.

  • Kļūt par konsultantu un palīdzēt citiem gūt panākumus biznesā: palīdzēt ieviest vadības tehnoloģiju uzņēmumos.

  • Radīt saprātīgu un ētisku biznesa vidi.

Pēc apmācībām Habarda koledžā jūs varēsiet organizēt biznesa procesus, atrast efektīvus risinājumus, veiksmīgi vadīt uzņēmumus un projektus.