Neskatoties uz to, ka mākslīgo intelektu tomēr pārvalda cilvēks, darba vidē to izmanto aizvien vairāk un tā lietošana ir kļuvusi par ikdienišķu parādību daudzās jomās. Mākslīgo intelektu savā ziņā var salīdzināt ar datoru parādīšanos mūsu dzīvē, bez kā šodien ikdienas darbs būtu grūti iedomājams.

Lai veiksmīgi adaptētu jaunas lietas ar maksimālu labumu uzņēmumam, mums ir jābūt kompetentiem un spējīgiem izmantot visas jau zināmās un mums piedāvātās īpašās praktiskās zināšanas un izmantošanas tehnoloģijas jeb know-how par šo jauno rīku, lai tādā veidā uzlabotu darba sniegumu un paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū. Bet kuram gan vairāk ir vajadzīgs dators un mākslīgais intelekts darbam: HR menedžerim, mārketinga daļas vadītājam vai varbūt kādam citam?

Darba tirgū aizvien vairāk parādās nepieciešamība pēc prasmīgiem, zinošiem darbiniekiem, kuri ļoti labi prot strādāt ar jaunām tehnoloģijām un pārzina šīs nozares tendences. Bet ko darīt ar tiem, kas to neprot un nezina, – tiešām atlaist no darba?

Trīs ieteikumi no manis, Mārītes Konstantinovas, First Baltic Hubbard college of Administration direktores: