Ētika biznesa izdzīvošanai

Izdzīvošana biznesa pasaulē, ne reti ir liels izaicinājums. Viens no izaicinājumiem ir nepieciešamība pieņemt pareizos lēmumus.

Katrs bizness ik brīdi atrodas kādā stāvoklī, vai tā būtu augšupeja, vai lejupslīde. Kurss ļaus saprast šos stāvokļus un dos konkrētus soļus, kā tos uzlabot, veicot darbības, kas visvairāk sekmē biznesa uzplaukumu un iemācoties pareizi analizēt gan pagātnes, gan esošās situācijas.

Ilgums 32 stundas

*Kursa cenā nav iekļauti mācību materiāli!

**Kursa materiāli pieejami krievu un angļu valodā. Mācības notiek latviešu, krievu vai angļu valodā. 

 

ATSAUKSMES PĒC KURSA

Šo kursu izlēmu apmeklēt, jo, pirmkārt, gribējās celt savas profesionālās darba iemaņas un, otrkārt, lai iemācītios saprast, kas īsti notiek ar uzņēmumu, vai visi darbinieki strādā efektīvi, ja efektīvi, tad cik ļoti un vai iespējams šos rādītājus uzlabot. Kurss deva iespēju izprast, kādos stāvokļos atrodas visas tās darbības jomas, kā arī metodes to uzlabošanai.

E.P.


Kursā "Ētika izdzīvošanai biznesā" man vissvarīgākais bija saprast, kā ieviest un kontrolēt mana darbinieka statistikas un kā noteikt pareizo ētisko stāvokli sev un saviem darbiniekiem.

Bija labi, ka vienlaicīgi ar mācību kursu, es varēju izlasīto un saprasto pielietot praksē.

Šis kurss ir ļoti vērtīgs, la labāk varētu sekot statistikām un nepiedzīvotu graujošus kritienus, kā arī lai kompānijā sekotu ētikai.

Paldies!

I.A. 


Stāvokļu formulas, ja tās pareizi nosaka un izpilda - tas ir universāls instruments jebkurai dzīves situācijai.
Kursa laikā aplūkojot savu dzīvi, es par to pārliecinājos. Pat pareizi nosakot un vienkārši pa punktiem uzrakstot formulas punktus, es nonācu pie jauna izpratnes līmeņa. Es jutu. ka šie soļi ir tieši tas, ko ir pareizi darīt konkrētajā situācijā. Visiem rekomendēju izmantot stāvokļu formulas darbā un dzīvē, arī es to plānoju darīt.

A. K.


Esmu priecīgs par iespēju apgūt šo kursu, kursa laikā jau izmantoju iegūtās zināšanas. Esmu novērojis, ka emocionāli manī ir vairojies entuziasms, esmu noskaņots pozitīvi attīstīt iesāktās labās lietas un darbus, nesatrauc apkārtējo viedoklis par savu pozitīvo rīcību. Esmu ļoti gandarīts par pasniedzēju ieguldīto darbu manā izglītošanā, liels paldies par sapratni. Esmu pārliecināts, ka šīs zināšanas mani iedvesmos un palīdzēs risināt problēmas gan privātajā dzīvē, gan biznesā. Efektīvi izmantojot šīs zināšanas, zinu, ka gūšu panākumus, tas dod pārliecību, ticību sev virzīties uz priekšu pozitīvi. Un tas vairos entuziasmu, labklājību man apkārtējiem cilvēkiem, ģimenei un arī manu darbinieku ģimenēm.

Pateicoties šim kursam, esmu pieņēmis ļoti svarīgu lēmumus savai uzņēmuma attīstībai.

U. D.

Cena: 228 €
Apmaksāt