Kā dzīvot saticībā ar citiem cilvēkiem

Cena: 171 €

Ikviens zina, ka nekas tā nesāpina kā nesaskaņas un strīdi ar tuvākajiem. Tās traucē ražīgi strādāt un rada sliktu noskaņojumu.

Cilvēkus bieži biedē konflikti, negatīvi cilvēki un saspringtas situācijas. Šādos apstākļos daudzi spēj nodzīvot gadiem ilgi, tā arī neredzot reālo risinājumu.

Pabeidzot kursuKā dzīvot saticībā ar citiem cilvēkiem”, mūsu studenti ievēro, ka spēj izvairīties un novērst konfliktus, pirms tie sākas. Turklāt ikdienā viņi daudz ātrāk tiek galā ar negatīviem cilvēkiem un sliktu noskaņojumu.

Šajā kursā esošie vingrinājumi ļauj labāk saprast savus tuviniekus un kolēģus, kā arī uzlabot ar viņiem attiecības.

Kursa absolventi atzīmē, ka daudz brīvāk jūtas saspringtās situācijās, veidojot veiksmīgu sadarbību un sarunu ar jebkuru cilvēku.

Šādas iemaņas ir būtiskas ikdienam cilvēkam, arī – Jums!

*Kursa cenā nav iekļauti mācību materiāli!

 

Pacēlumi un kritumi dzīvē un biznesā

Cena: 171 €

Kā efektīvi tikt galā ar dažādiem dzīves pagriezieniem?
Bieža slimošana, stress un nelaimes gadījumi caurvij Jūsu ikdienas gaitas?
Dotais kurss sniedz iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas, lai visefektīvāk tikt galā ar dzīves likstām.

Ilgums 24 stundas

Personības godīgums un veselums

Cena: 171 €

Ievērojamu ieceru īstenošana un jums svarīgu mērķu realizācija ir cieši saistīti ar jūsu spēju dzīvot līdzsvarā un harmonijā ar sevi. Dotais kurss pastāstīs jums, kādā veidā var paaugstināt personības integritāti, uzlabot savas ģimenes un draugu dzīvi, paaugstināt paša dzīves potenciālu un iemācīties būt laimīgam.

Ilgums 24 stundas

Kā efektīvi paveikt darbu

Cena: 256 €

Bez šaubām, sasniegt panākumus iespējams tikai tajā darbā, kuru Jūs esat gatavs paveikt labprātīgi!

Kursa laikā Jūs iemācīsieties efektīvāk izmantot laiku un strādāt ar vēl augstaku produktivitāti!

Ilgums 28 stundas

Biznesa uzlabošana ar saskarsmes palīdzību

Cena: 512 €

 Kurss tika izstrādāts uzņēmējiem, vadītājiem, juristiem, pārdevējiem un uzņēmumu darbiniekiem, kuri vēlas uzlabot savas spējas kontrolēt saskarsmi jebkurā situācijā, kas saistīta ar biznesu. 

Iemācīšanās pamatu tehnoloģija

Cena: 200 €

Laikā, kad ik gadu pasaulē rodas arvien jaunākas tehnoloģijas, spējai apgūt jaunu informāciju ir liela nozīme.

Bieži nepietiek vien ar informācijas izlasīšanu - to vajag spēt pareizi uztvert, lai vēlāk atcerētos un izmantotu dzīvē.

Pārstājiet mocīt sevi šajā mācību procesā!

Ilgums 40 stundas

Administratīvā „know how” modelis

Cena: 570 €

Know how jeb „ražošanas noslēpums” var tikt sekmīgi izmantots, lai sasniegtu parākumu konkurentu vidū. Dotais kurss sniedz iespēju iegūt visas nepieciešamās zināšanas par Hubbard Management system® administratīvajām pamatprocedūrām un to pielietošanu praksē.

Ilgums 40 stundas

Kā paaugstināt uzņēmuma darba efektivitāti

Cena: 228 €

Kursa mērķis – apmācīt cilvēku nodibināt tādas attiecības ar kolēģiem, vadītājiem un padotajiem un sākt darbu tādā veidā, lai saņemtu maksimālu daudzumu reāli vērtīgu produktu ar minimālu laika un spēku patēriņu.

Kā panākt uzņēmuma paplašināšanos

Cena: 341 €

 Šis kurss atklāj Jums jebkura uzņēmuma paplašināšanās noslēpumus neatkarīgi no darbības jomas. Jūs sapratīsiet, kā pareizi noteikt uzdevumus un panākt to izpildi.

Formulas panākumu gūšanai biznesā

Cena: 256 €

Bāzes principu pārzināšana biznesā palīz jums paaugstināt ienākumus, nostiprināt veiksmīgu uzņēmumu, tāpat arī uzlabot jebkura savas karjeras aspekta stāvokli. Apmācību programmā iekļauti vairāk nekā 40 praktiskie uzdevumi. Izpildot tos, jau kursa laikā jūs uzlabosiet sava biznesa stāvokli. Jūs saņemsiet apstiprinājumu šo prasmju efektivitātei jau apmācību laikā.

Vadība, pamatojoties uz statistiku

Cena: 256 €

 Vadība, pamatojoties uz statistiku, atklāj realitāti par uzņēmuma stāvokli. Apmācoties šo kursu, jūs paaugstināsiet darbinieku produktivitāti un izveidosiet rentablāku biznesu.


Vadītāja darbības pamati

Cena: 341 €

Apkopotas visas vadītājam nepieciešamās zināšanas, lai efektīvi vadītu kompāniju. Noskaidrosiet vadības jēgu un uzdevumus, kā strādāt ar personālu, veidojot darba uzdevumus, kas ir viegli uztverami un neprasa papildus izskaidrošanu.

Ilgums 24 stundas

Ētika biznesa izdzīvošanai

Cena: 228 €

Dotais kurss iepazīstinās Jūs ar ētikas pamatiem,kā arī  iemācīs pielietot šīs zināšanas biznesa stāvokļu uzlabošanai. Kursa nobeigumā Jūs varēsiet izmantot iegūtās zināšanas, lai palielinātu kompānijas darba ražīgumu un peļņu.

Ilgums 32 stundas

Efektīva līderība

Cena: 341 €

Par līderi nepiedzimst, par līderi kļūst. Kādas iemaņas vajadzētu attīstīt, lai kļūtu par īstu līderi savā kolektīvā? Dotais kurss izklāstīs līderības jēdzienu, iemācīs pielietot visus tās pamatprincipus, kā arī atklās organizācijas izaugsmes un panākuma noslēpumu.

Ilgums 24 stundas

Kā palielināt Jūsu uzņēmuma ienākumus

Cena: 341 €


Finanšu plānošanas noslēpumi ļauj organizācijai ne tikai būt meksātspējīgai, bet paplašināties ar maksimālu ātrumu. Kursa galvenais mērķis — organizēt pareizu naudas plūsmu plānošanu jūsu uzņēmumā.

Ilgums 24 stundas

Kā pareizi izstrādāt organizācijas politiku

Cena: 171 €

Kāpēc lielie uzņēmumi par tādiem kļūst? Dotā kursa ietvaros atklājiet tehnoloģiju un principus organizācijas politikas veidošanai. Studēšanas procesā Jūs uzzināsiet, kā noteikt un pilnveidot kompānijas organizācijas politiku, kuru var izmantot, lai uzņēmums augtu un palielinātu ražošanu.

Ilgums 24 stundas

Aptaujas

Cena: 427 €

Viena no populārākajām auditorijas pētīšanas praktikām ir aptauju veikšana. Šis kurss sniegs izpratni, kādā veidā analizēt uzņēmuma iepriekšējos rezultātus, lai veidotu efektīvu mārketinga stratēģiju un reklāmas kampaņu bez liekiem izdevumiem, panākot maksimālus rezultātus.

Ilgums 32 stundas

Sabiedriskās attiecības

Cena: 854 €

Dotā kursa apgūšanas laikā Jūs iemācīsieties saprast un pielietot pamatzināšanas sabiedrisko attiecību jomā, lai Jūs varētu nodibināt kontaktu un strādāt ar jebkura tipa publiku.

Ilgums 32 stundas

Mārketings

Cena: 854 €

Patiesībā mārketings biežāk tiek uzskatīts par izdevumu, nevis par ienākumu avotu. Tas notiek nepareizu mārketinga instrumentu dēļ. Dotais kurss māca, kā pareizi izplānot mārketinga darbību un noturēt reklāmu kampaņu maksimāli efektīvi. Kursa dati novedīs kompāniju pie panākumiem jebkurā ekonomiskajā situācijā, ja tie tiks pielietoti radoši un ar izpratni.

Ilgums 40 stundas

Kā panākt jebkura darba izpildi

Cena: 600 €

 Kursa mērķis ir palielināt studenta spējas panākt pavēļu izpildi. Kurss sastāv no 19 treniņvingrinājumiem, kuros stundents mācīsies vadīt grupu ar cilvēkiem. 

Organizācijas pamati

Cena: 570 €

 Zināšanas par organizācijas pamatiem ļauj izdzīvot pat vissīvākās konkurences apstākļos. No tā, cik labi organizēta katra uzņēmuma darbinieka darbība, ir atkarīgs organizācijas kopējais panākumu līmenis.

Kā novertēt un paredzēt cilvēka uzvedību

Cena: 854 €

Kursa mērķis sniegt jums pamatzināšanas un prasmes, ar kuru palīdzību jūs varēsiet izprast, konkrēti noteikt un paredzēt cilvēku rīcību.

Ilgums 40 stundas

Kompānijas pamati 1

Cena: 171 €

Kurss dos priekšstatu ikvienam darbiniekam par Hubbard Management system® - uzņēmuma vadības sistēmu un tās galvenajām sastāvdaļām, lai sekmētu efektīvāku un produktivāku uzņēmuma darbību!

Ilgums 24 stundas

Kompānijas pamati 2

Cena: 570 €

 Šī kursa mērķis ir radīt stabilu un produktīvu darbinieku. Darbinieks, kas izmanto visus šī kursa instrumentus, kļūst gandrīz ideāls. Viņš labi apzinās savu lomu uzņēmumā un var tikt galā ar grūtībām, kas saistītas ar produkta ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu. 

Vadītāja instrumenti

Cena: 285 €

Kurss sniedz vadības pamata instrumentus un to pareizu izmantošanu. Tas sevī iekļauj informāciju un praktiskos uzdevumus mērķu izvirzīšanai, ražošanas rādītāju savstarpējās saistības atpazīšanai, pareizai plānošanai, programmu un projektu sastādīšanai, tāpat arī māca, kā pareizi rakstīt pavēles un panākt to izpildi.

 Ilgums 24 stundas

Kurss: Efektīvas apmācības atslēga

Cena: 1707 €

 Kursa mērķis - students, ieguvis instrumentus un zināšanas, kuri dod iespēju iemācīties JEBKURU kursu, mācību priekšmetu vai mākslas veidu tā, lai viņš būtu spējīgs iegūtās zināšanas IZMANTOT un VĒLĒTIES to darīt.

Ilgums 80 stundas

Pamatkurss biznesa treneriem

Cena: 728 €

 Kursa mērķis apmācīt studentu kā uzņēmuma (biznesa) treneri, lai viņš varētu vadīt apmācības un panāktu, lai absolventi zinātu un varētu pielietot iegūtās zināšanas un materiālus dzīvē - precīzi un ar panākumiem!

Ilgums 80 stundas

Pārdošana

Cena: 683 €

Kursa mērķis - praktisko spēju iegūšana pamata pārdošanas instrumentu izmantošanā.

Trenera apmācības jūsu uzņēmumam. Jūs varēsiet atvērt pats savu apmācību klasi.

Ilgums 60 stundas