Biznesa treniņš "PR. Ievads"

Biznesa treniņš klātienē (materiāls krievu valodā).

SĒRIJA "PROFESIONĀLĀS SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS" (PR)

Ievads


Kad jums ir jāsadarbojas ar citiem cilvēkiem, lai panāktu viņu piekrišanu, sadarbību vai atbalstu kaut kam, jūs nonākat sabiedrisko attiecību jeb PR sfērā.

L. Rons Habards izstrādāja instrumentus šādas piekrišanas sasniegšanai un sistematizēja tos, lai ikviens varētu apgūt PR prasmes -  prasmes, kuras nepieciešamas jebkuram profesionālam uzņēmējam.


Treniņa priekšrocības:

  • Praktika! Jūs to darīsiet kompetentā First Baltic Hubbard College of Administration instruktora vadībā.
  • Jūs strādāsiet pārī ar otru cilvēku, palīdzot viens otram veikt vienkāršus praktiskos uzdevumus.
  • Dalieties ar panākumiem jau uzdevumu pildīšanas procesā.
  • Satiksiet savus domubiedrus!


Pāru darba formāts sniedz labāku rezultātu.
Treniņš sastādīts tādā veidā, ka jūs ātri iegūstat vajadzīgo informāciju.

Šajā treniņā ir praktiskas zināšanas, kas palīdzēs jums caur savas dzīves piemēriem apgūt materiālu un pielietot to!

Treniņa vidējais ilgums — 3-4 stundas.

Cena: 84 €
Apmaksāt