Ētika biznesa izdzīvošanai ONLINE

Izdzīvošana biznesa pasaulē, ne reti ir liels izaicinājums. Viens no izaicinājumiem ir nepieciešamība pieņemt pareizos lēmumus.

Katrs bizness ik brīdi atrodas kādā stāvoklī, vai tā būtu augšupeja, vai lejupslīde. Kurss ļaus saprast šos stāvokļus un dos konkrētus soļus, kā tos uzlabot, veicot darbības, kas visvairāk sekmē biznesa uzplaukumu un iemācoties pareizi analizēt gan pagātnes, gan esošās situācijas.

Ilgums 32 stundas

*Kursa materiāli online pieejami krievu valodā. Mācības notiek latviešu vai krievu valodā. 

 

ATSAUKSMES PĒC KURSA

Šo kursu izlēmu apmeklēt, jo, pirmkārt, gribējās celt savas profesionālās darba iemaņas un, otrkārt, lai iemācītios saprast, kas īsti notiek ar uzņēmumu, vai visi darbinieki strādā efektīvi, ja efektīvi, tad cik ļoti un vai iespējams šos rādītājus uzlabot. Kurss deva iespēju izprast, kādos stāvokļos atrodas visas tās darbības jomas, kā arī metodes to uzlabošanai.

E. P.


Kursā "Ētika izdzīvošanai biznesā" man vissvarīgākais bija saprast, kā ieviest un kontrolēt mana darbinieka statistikas un kā noteikt pareizo ētisko stāvokli sev un saviem darbiniekiem.

Bija labi, ka vienlaicīgi ar mācību kursu, es varēju izlasīto un saprasto pielietot praksē.

Šis kurss ir ļoti vērtīgs, la labāk varētu sekot statistikām un nepiedzīvotu graujošus kritienus, kā arī lai kompānijā sekotu ētikai.

Paldies!

I. A.

<< Atpakaļ pie saraksta

Cena: 265 €
Apmaksāt