Formulas panākumu gūšanai biznesā, online kurss

Kas tas ir?

Tas ir praktisks kurss cilvēkiem, kuriem ir svarīgi pārvaldīt šādas prasmes:

           Konkrēti noformulēt, kas jāsaņem no katra darbinieka darba un kā var izmērīt un izkontrolēt rezultāta saņemšanu.

           Spēja atpazīt, kādā stāvoklī atrodas jebkura darbības sfēra, novērtējot gan pašreizējo situāciju, gan ilgtermiņa rādītājus.

           Izpratne un spēja izmantot īpašas stāvokļu formulas (konkrētu soļu kopums), lai uzlabotu rādītājus jebkurā sfērā; uztrenētas šo formulu izmantošanas prasmes biznesā.

           Augsta līmeņa prasmes analizēt uzņēmumā notiekošo: atrast īstos cēloņus un veiksmīgus risinājumus.

          Efektīvas darbinieku apbalvošanas un disciplinēšanas sistēmas pārzināšana, lai gūtu vajadzīgo, ieplānoto rezultātu.

Bāzes principu pārzināšana biznesā palīz jums paaugstināt ienākumus, nostiprināt veiksmīgu uzņēmumu, tāpat arī uzlabot jebkura savas karjeras aspekta stāvokli. Apmācību programmā iekļauti vairāk nekā 40 praktiskie uzdevumi. Izpildot tos, jau kursa laikā jūs uzlabosiet sava biznesa stāvokli. Jūs saņemsiet apstiprinājumu šo prasmju efektivitātei jau apmācību laikā.

Cik tas ir vērtīgi?

Kursa vērtība ir atkarīga no katra cilvēka individuāli. Novērtējiet paši, cik jums tas būs vērtīgs. Atbildiet godīgi uz sekojošiem jautājumiem.

Cik ļoti man noderēs, ja es varēšu:

            Jebkurā situācijā zināt, kādas darbības uzlabos esošo stāvokli?

            Uzbūvēt strādājošu rezultātu mērīšanas un kontroles sistēmu visās biznesa jomās?

           Ieviest tādu motivācijas sistēmu, kas pozitīvi ietekmēs darbinieku rezultivitāti?

 

Katram ir savas situācijas, kurās šīs prasmes ir nepieciešamas. Pāris piemēri no mūsu studentiem:


 
           Īpašnieks —  aplūkojot konkrētus darbības rādītājus, var izstrādāt stratēģiju, kas sniegs vajadzīgo rezultātu biznesam.

           Vadītājs veiksmīgi kontrolē savas nodaļas darbu, sastāda padotajiem tādus plānus, kas paaugstina rezultivitāti un palīdz sasniegt mērķus. Pareizi izmanto apbalvojumu un disciplinēšanas sistemu.

            Speciālistszina, kā izmērīt sava darba rezultātus, un pats veido tālākās darbības plānus to uzlabošanai. Viņam ir konkrēta izpratne par to, ko darīt, lai turpinātu paplašināties un paaugstinātu sava ražīguma apjomus.

Lasiet atsauksmes pēc kursa:

Apmācības var iziet viegli un ērti: online režīmā.

Kursa ilgums: līdz rezultāta sasniegšanai (aptuveni 24 stundas). 

Mēs nodrošinām visus nepieciešamos materiālus* un platformu apmācībām. Tāpat instruktors seko līdzi katra treniņa rezultātam, lai jūs gūtu visas nepieciešamās prasmes.

*Platformā mācību materiāli pieejami krievu valodā. Mācību process notiek latviešu vai krievu valodā (pēc izvēles).

Jums tikai jāpiereģistrējas, jāsastāda savs mācību grafiks un tas jāievēro. Kursa nobeigumā jūs ar pārliecību pielietosiet visus kursā apgūtos instrumentus. Kā apstiprinājumu tam jūs iegūsiet sertifikātu par kursa apguvi akreditētā neformālās izglītības iestādē.

Apmācību cena: 295 EUR

Apmaksājiet kursu mūsu mājaslapā (poga zemāk).

Ja jums nepieciešams rēķins uzņēmumam, rakstiet mums uz  e-pastu info@hcabaltic.org un to pieprasiet.

Cena: 295 €
Apmaksāt