Online: Kompānijas pamati 1

Kas tas ir?

Tas ir praktisks kurss cilvēkiem, kuriem ir svarīgi pārvaldīt šādas prasmes:

           ✔ izpratne par jebkuras organizācijas pamata funkciju principiem, kas saistīti ar darba izpildi, iekšējās komunikācijas sistēmu, veiksmīgu uzdevumu pabeigšanu;

           ✔ spēja izvietot visas organizācijas funkcijas orgshēmā tādā veidā, lai katras funkcijas rezultātu varētu viegli novērot un kontrolēt;

           ✔ izpratne par to, kāda tieši informācija vajadzīga darbiniekam, lai viņš varētu izpildīt savu darbu kvalitatīvi un līdz galam;

           ✔ apgūta iekšējās komunikācijas sistēma, ar kuras palīdzību darbinieki viegli iegūst konkrētu informāciju darba uzdevumu izpildei, ātri to apstrādā un uzreiz nodod tālāk, nepalēninot ražošanu;

           ✔ izpratne par to, kā jāstrādā produktīvam darbiniekam, kas tieši ir jāpieprasa, lai gūtu sev vajadzīgo rezultātu.

Pēc kursa beigšanas jūs spēsiet organizēt uzņēmuma darbu tādā veidā, lai katrs zinātu savas funkcijas un atbildības zonu, konkrēti un skaidri nodotu informāciju saviem kolēģiem, kā arī uzņēmums kopumā strādātu bez apstājas.

Cik tas ir vērtīgi?

Kursa vērtība ir atkarīga no katra cilvēka individuāli. Novērtējiet paši, cik jums tas būs vērtīgs. Atbildiet godīgi uz sekojošiem jautājumiem.

Cik ļoti man noderēs, ja es varēšu:

           ✔ Organizēt darbu tādā veidā, lai visi darbinieki konkrēti zinātu, ar ko nodarbojas viņi paši un viņu kolēģi, un konkrēti nospraustu savas atbildības zonu?

           ✔ Uzbūvēt tādu sistēmu, kas pārredzami rāda, kur uzņēmumā ir problēmas, un ļauj šīs situācijas ātri nokārtot?

           ✔ Noorganizēt tādu sistēmu un iekšējās komunikācijas kultūru, kurā darbinieki netērē laiku prātojot, kam ko jānodod?

 

Katram ir savas situācijas, kurās šīs prasmes ir nepieciešamas. Pāris piemēri no mūsu studentiem:

           ✔ Vadītāji, īpašnieki - uzbūvēja uzņēmumā struktūru, kurā skaidri nodalītas visas funkcijas, norādīti atbildīgie par tām. Tāpat arī ieviesa komunikācijas sistēmu tādā veidā, lai darbinieki konkrēti zinātu, kam, kas un kādā veidā jānodod, tāpat arī glabā uzdevumus tādā veidā, lai darbi nepazustu.

           ✔ Personāldaļa - meklējot jaunus darbiniekus, konkrēti zina, kādas funkcijas pildīs nākotnes darbinieks, attiecīgi atrod vajadzīgo cilvēku, kas spēj visas šīs funkcijas izpildīt. Ātri un viegli ievada jauno darbinieku amatā, tā kā var konkrēti paskaidrot viņam viņa lomu organizācijā.

           ✔ Darbinieki (ar noteikumu, ka uzņēmums jau pielieto kursā iekļauto tehnoloģiju) - saprot, kas no viņa tiek sagaidīts organizācijā, zina, kā izmantot komunikācijas sistēmu, organizēt savu darbu, nodot to tālāk. Konkrēti saprot, kad viņa darbs var tikt ieskaitīts kā pabeigts.

Lasiet atsauksmes pēc kursa:

     
     
     

Video atsauksmes (krievu valodā):

 

Apmācības var iziet viegli un ērti: online režīmā.

Kursa ilgums: līdz rezultāta sasniegšanai (aptuveni 24 stundas).

Priekšnosacījumi: iziets kurss "Iemācīšanās pamatu tehnoloģija".

Mēs nodrošinām visus nepieciešamos materiālus* un platformu apmācībām. Tāpat instruktors seko līdzi katra treniņa rezultātam, lai jūs gūtu visas nepieciešamās prasmes.

*Platformā mācību materiāli pieejami krievu valodā. Mācību process notiek latviešu vai krievu valodā (pēc izvēles).

Jums tikai jāpiereģistrējas, jāsastāda savs mācību grafiks un tas jāievēro. Kursa nobeigumā jūs ar pārliecību pielietosiet visus kursā apgūtos instrumentus. Kā apstiprinājumu tam jūs iegūsiet sertifikātu par kursa apguvi akreditētā neformālās izglītības iestādē.

Apmācību cena: 199 EUR

Apmaksājiet kursu mūsu mājaslapā (poga zemāk).

Ja jums nepieciešams rēķins uzņēmumam, rakstiet mums uz  e-pastu info@hcabaltic.org un to pieprasiet.

Cena: 199 €
Apmaksāt