Online: Personības godīgums un veselums

Kurss ļauj pārvērtēt dzīvē pieļautās kļūdas un atklāt savas kļūdainās rīcības patiesos iemeslus, lai nepiedzīvotu sarežģītas un negatīvas dzīves situācijas. Savu personīgo ideālu un iekšējo robežu sakārtošana, lai nodrošinātu atskaites punktus savu turpmāko darbību un lēmumu izvērtēšanai.

Kursā uzzināsiet divus laimīgas dzīves likumus, savstarpējās apmaiņas principus un personīgās pašcieņas saglabāšanas metodiku.

Ilgums 24 stundas

*Kursa materiāli pieejami krievu valodā. Mācības notiek latviešu vai krievu valodā.

 

ATSAUKSMES PĒC KURSA:

Kurss “Personības veselums un godīgums” ļāva man sakārtot sevi, paskatīties taisni uz dzīves notikumiem, par kuriem negribētos runāt ar katru pretimnācēju.

Kurss skaidri parāda, ar ko ētika atšķiras no morāles un ļauj pašam ieraudzīt augsta ētiskā līmeņa priekšrocības.

A.D.

 


 

Šis kurss man bija ļoti svarīgs. Kurss atvēra man acis un norādīja, kā vajag pareizi rīkoties. Dzīvot pareizi nemaz nav tik grūti. Nedari to, ko pats negribētu saņemt. Mīli savus tuvākos, nedari pāri, jo dzīve ir tik īsa. Nodzīvo viņu pareizi. Klausi savai sirdij un pieņem lēmumu, kādu esi pieņēmis pats. Konsultējies ar sevi. Nedari nekad to, ko rīt nožēlosi. Visas manas problēmas vairāk vai mazāk ir saistītas ar alkoholu. Jāsakārto dzīve un viss būs labi. Mana draudzene pilnīgi atbalstīja šos kursus, jo viņa domā tāpat kā Jūs. Mēs ļoti mīlam viens otru un viņa vienmēr atbalsta mani.

A. T.

 


 

Pēc kursa apgūšanas varēšu sevi labāk izprast kā personību. Vairāk uzklausīt apkārtējos, lai izdarītu pareizos secinājumus. Sapratu, ka tieši ētika ir tā daļa, kas ļauj mums dzīvot tā, lai apkārtējiem būtu vienkārši ar mums kontaktēties.

N. R.

 


 

Uzsākot kursu “Personības godīgums un veselums”, es neticēju, ka šis kurss dos tādus rezultātus. Apgūstot šo kursu, es sapratu, ko nozīmē ētika un morāle. Sāku izvērtēt citu cilvēku un savu uzvedību. Sāku atšķirt ētiskus cilvēkus no neētiskiem. Kursa gaitā es sapratu, cik daudz kļūdas esmu savā dzīvē pieļāvusi. Esmu ļoti pateicīga par iegūtajām zināšanām, jo man radās iespēja daudzas kļūdas izlabot un citas sākt labot. Šī kursa pamatprincips, manā skatījumā, ir ļaut cilvēkam ieskatīties sevī, izvērtēt savas rīcības, uzlabot dzīvi, labklājību un veselību, jo, ja cilvēks ir saskarsmē ar sevi un rīkojas ētiski, viņš arī jūtas labāk un drošāk.

Visiem iesaku šo kursu iziet!

Neticēsiet, bet tas nes rezultātus!

K. G.


 

 

Man šis kurss deva ļoti daudz! Es varēju ieraudzīt, ka ļoti bieži es varu radīt nepatikšanas ne tikai sev, bet arī savai grupai, uzņemoties papildus saistības un pienākumus. Jo, noslogojot sevi pārāk daudz, es kvalitatīvi nevaru izpildīt pamatdarbu. Tagad, ja jutīšos slikti pēc kāda konflikta, neturēšu to sevī, bet izrakstīšu situāciju un man kļūs labāk.

Domāju, ka tas man palīdzēs paaugstināt savas darba spējas un pašvērtējumu. Es varu izpildīt pienākumus ar lielāku pārliecību un kvalitatīvāk.

Paldies!

V. S.

 

<< Atpakaļ pie saraksta

Cena: 199 €
Apmaksāt