Personības godīgums un veselums

Kurss ļauj pārvērtēt dzīvē pieļautās kļūdas un atklāt savas kļūdainās rīcības patiesos iemeslus, lai nepiedzīvotu sarežģītas un negatīvas dzīves situācijas. Savu personīgo ideālu un iekšējo robežu sakārtošana, lai nodrošinātu atskaites punktus savu turpmāko darbību un lēmumu izvērtēšanai.

Kursā uzzināsiet divus laimīgas dzīves likumus, savstarpējās apmaiņas principus un personīgās pašcieņas saglabāšanas metodiku.

Ilgums 24 stundas

*Kursa cenā nav iekļauti mācību materiāli!

**Kursa materiāli pieejami krievu un angļu valodā. Mācības notiek latviešu, krievu vai angļu valodā.

 

ATSAUKSME PĒC KURSA:

Kurss “Personības veselums un godīgums” ļāva man sakārtot sevi, paskatīties taisni uz dzīves notikumiem, par kuriem negribētos runāt ar katru pretimnācēju.

Kurss skaidri parāda, ar ko ētika atšķiras no morāles un ļauj pašam ieraudzīt augsta ētiskā līmeņa priekšrocības.

A.D. 

Cena: 171 €
Apmaksāt