Online: Kompānijas pamati 2

Kas tas ir?

Tas ir praktisks kurss cilvēkiem, kuriem ir svarīgi pārvaldīt šādas prasmes:

           kompetenti organizēt darbu uzņēmumā, izmantojot vadības sistēmu Hubbard Management System;

           deleģēt darbu padotajiem, nezaudējot izpildījuma kvalitāti;

           pārliecinoši panākt uzņēmuma paplašināšanos pat no attāluma, izmantojot minimālus laika resursus;

           paaugstināt padoto iesaistīšanos aktuālo problēmu risināšanā;

           atrisināt jebkuru problēmu, kas saistīta ar darba organizāciju uzņēmumā.

Šis kurss ietver vadības sistēmas Hubbard Management System pamata instrumentus uzņēmuma darbības organizēšanai. Kursa laikā jūs iegūsiet efektīvu instrumentu komplektu un uzzināsiet, kā izmantot katru no tiem, lai paaugstinātu savu vadības kompetenci.

 

Kursā iekļauts:

           Cepuru tehnoloģija (cepure  slengs, amata nosaukums uzņēmumā un darbs, kas uz to attiecas). Saturs, ieviešana, to saistība ar organizējošo shēmu.

           Metodika, lai spētu kaut ko organizēt.

          Organizējošā shēma: apjoma noteikšana, organizējošās shēmas aizpildīša ar amatiem, izmantošana ikdienas darbā rezultāta sasniegšanai.

           Darbs ar darbinieku atskaitēm: katras atskaites veida analīze un izmantošana.

           Darbinieku pienākumi un noteikumi. Darbs ar problemātiskiem darbiniekiem.

           Sanāksmju organizēšana un koordinācijas.

          Virzīšana (mārketings) un uzņēmuma tēls.

           Dev-ti (liekas kustības) kas tas ir, kā atpazīt šādas situācijas un atrast to, kas ir atbildīgs par to rašanos, kā ar to tikt galā.

          Veidi, kā iesaistīt darbiniekus patstāvīgi risināt problēmas savās atbildības jomās.

           Ētika biznesa izdzīvošanai. Kas ir ētiskā aizsardzība un kā to izmantot.

           Statistika atskaites sistēmas ieviešana, grafiki, kā tos pareizi analizēt, nosakot tendences.

           Kā pareizi nodot sava amata pienākumus otram.

          Visi iespējamie stāvokļi, kuros var atrasties uzņēmums, darbības un kā ar tiem tikt galā, lai uzlabotu situāciju. Precīzas formulas un apmācība to lietošanai. Kā sistemātiski pacelties uz augstākiem stāvokļiem.

           Atlīdzības un sodu sistēmas izveide.

           Vērtīgs gala produkts kas tas ir, kā to definēt jebkuram amatam, kā to iegūt no darbiniekiem. Kvalitātes kontrole.

           Apakšproduktu izmantošana.

           Pareiza uzdevumu un kvotu noteikšana.

           Uzņēmuma kaujas plāni.

           Kā saglabāt un paaugstināt cīņas sparu.

+ Praktiski vingrinājumi katra instrumenta izpratnei un apguvei!

 

Katram ir savas situācijas, kurās šīs prasmes ir nepieciešamas. Pāris piemēri no mūsu studentiem:


 
           Īpašnieki, vadītāji  pārvalda visus galvenos instrumentus darba organizēšanai uzņēmumā. Katrā situācijā zina, ko darīt. Viegli var tikt galā ar grūtībām un organizēt procesus tā, lai kļūdas neatkārtotots. Ieviešot visus rīkus, īpašnieki un vadītāji atbrīvo laiku citiem svarīgiem uzdevumiem.

           Personāldaļa  izprot katra darbinieka uzdevumus un funkcijas uzņēmumā. Saprot, kā tie saistīti savā starpā, un zina, kādi darbinieki ir vajadzīgi katrā amatā. Pārvalda visus instrumentus darbā ar personālu.

           Uzņēmuma darbinieki (pie nosacījuma, ka uzņēmums jau praktiski izmanto kursu datus praksē) pēc kursu pabeigšanas darbinieks ir pilnībā apmācīts izmantot visus rīkus sava darba organizēšanai. Viņš pilnībā saprot, kāpēc organizācija tiek veidota tieši , un kā izmantot šos rīkus, lai uzlabotu darba efektivitāti.

 

Kāpēc vērts iziet kursu?

          Konkrēta tehnoloģija un instrukcijas pa soļiem.

          Praktiskie treniņi pārliecības gūšanai par iegūto zināšanu izmantošanas spējām — līdz rezultātam!

          Individuāls darbs ar apmācītu ekspertu, lai jūs no apmācībām iegūtu maksimālo atdevi.

          Zināšanu garants — ja darba procesā jūs saprotat, ka par kādu prasmi neesat pārliecināts, iespējams saņemt korekciju līdz pārliecības un panākumu gūšanai.

          Apmācības ērtā tempā un režīmā — jūs pats kursa sākumā sastādīsiet apmācību grafiku.

 

Lasiet atsauksmes pēc kursa:

Apmācības var iziet viegli un ērti: online režīmā.

Kursa ilgums: līdz rezultāta sasniegšanai (aptuveni 50 stundas). 

Priekšnosacījumi: kurss "Iemācīšanās pamatu tehnoloģija", kurss "Kompānijas pamati 1".

Mēs nodrošinām visus nepieciešamos materiālus* un platformu apmācībām. Tāpat instruktors seko līdzi katra treniņa rezultātam, lai jūs gūtu visas nepieciešamās prasmes.

*Platformā mācību materiāli pieejami krievu valodā. Mācību process notiek latviešu vai krievu valodā (pēc izvēles).

Jums tikai jāpiereģistrējas, jāsastāda savs mācību grafiks un tas jāievēro. Kursa nobeigumā jūs ar pārliecību pielietosiet visus kursā apgūtos instrumentus. Kā apstiprinājumu tam jūs iegūsiet sertifikātu par kursa apguvi akreditētā neformālās izglītības iestādē.

Apmācību cena: 655 EUR

Apmaksājiet kursu mūsu mājaslapā (poga zemāk).

Ja jums nepieciešams rēķins uzņēmumam, rakstiet mums uz  e-pastu info@hcabaltic.org un to pieprasiet.

Cena: 655 €
Apmaksāt
SQL ERROR: The table 'cache_session' is full
SQL: replace into cache_session VALUES ( '88d53ae20d26222ccd8f94e1d6e8a872', 'started|i:1716240243;language|s:2:\"lv\";', '1716240243' )
at /home/lrhbaltic/server_pub/_class/cached.php line 634