Online: Vadītāja darbības pamati

Iepriekšējās prasības: Formulas panākumu gūšanai bizesā un vadība uz statistiku pamata

Kursā apkopotas visas vadītājam nepieciešamās zināšanas, lai efektīvi vadītu kompāniju. Noskaidrosiet vadības jēgu un uzdevumus, kā strādāt ar personālu, veidojot darba uzdevumus, kas ir viegli uztverami un neprasa papildus izskaidrošanu.

Kursa ietvaros Jums būs iespēja atklāt un izkopt dažādas līdera īpašības. Noskaidrosiet, kā pareizi deleģēt uzdevumus, kas ļauj maksimāli pāriet no stadijas, kurā vadītājam nākas darīt visu pašam, uz vadības līmeni, kurā 50% laika aizņem darba koordinācija un plānošana!

Ilgums 24 stundas

Priekšnosacījumi: iziets kurss Formulas panākumu gūšanai biznesā.

*Kursa materiāli pieejami krievu valodā. Mācības notiek latviešu, krievu vai angļu valodā. 

 

ATSAUKSME PĒC KURSA

Kursā apgūtā informācija atklāj, ko cilvēkam vajadzētu zināt un prast darīt, lai viņš kļūtu par labu vadītāju un virzītu savu grupu pretī uzvarām.

Vairs nav nepieciešamības uztraukties par to, vai Tev piemīt, vai trūkst mītiskās „līdera īpašības”, vai nav vajadzības būt neatkārtojamam oratoram un pretendēt uz titulu „pats jaukākais priekšnieks”.

Viss, kas ir vajadzīgs, - tas ir būt kompetentam speciālistam, vēlēties vest savu grupu pretī uzstādītajiem mērķiem un pastāvīgi paaugstināt savu zināšanu un prasmju līmeni. Veiksmes noslēpums izrādījās ārkārtīgi vienkāršs!

N.N.

Cena: 395 €
Apmaksāt
SQL ERROR: The table 'cache_session' is full
SQL: replace into cache_session VALUES ( 'b516b7e1b2070ab7b77c5378a8b4c7af', 'started|i:1716239479;language|s:2:\"lv\";', '1716239479' )
at /home/lrhbaltic/server_pub/_class/cached.php line 634