Online: Efektīva līderība

Efektīvs līderis spēlē lielu lomu mūdienu sabiedrībā. Vadības nozīmīgumu nedrīkst novērtēt par zemu. Šis kurss dos iemaņas, lai kļūtu par efektīvu vadītāju, kā arī soļus, kā to sasniegt!

Kurss sniedz izpratni par līderības pamatprincipiem un to izmantošanu dzīvē, stiprinot padoto pārliecību un veidojot savu ietekmi uz komandu. Kursā noskaidrosiet pazīmes, kas norāda, kuram un kādā veidā deliģēt varu. Apstākļi, kuri rada konfliktsituācijas un to noregulēšana, kā arī vadības izplatītākās kļūdas, kas iznīcina uzņēmuma un komandas darba sparu.

Ilgums 24 stundas

Priekšnosacījumi: Rekomendējam iziet kursus Formulas panākumu gūšanai biznesā un Vadītāja darbības pamati.

*Kursa materiāli pieejami krievu valodā. Mācības notiek latviešu, krievu vai angļu valodā.

Cena: 395 €
Apmaksāt