Efektīvi instrumenti mērķu sasniegšanai. Ievads

Cena: 77 €

SĒRIJA "MĒRĶU SASNIEGŠANA"

Šis treniņš iepazīstina jūs ar L. Rona Habarda atklājumiem par to, kā sasniegt to, ko esat nolēmis panākt! Izmantojot šo treniņu, jūs iemācīsieties pārliecību par to, ka no šī brīža visus izvirzītos mērķus var sasniegt!

Kā reāli dzīvē piepildīt savu stratēģisko plānu

Cena: 77 €

SĒRIJA "KĀ IZVEIDOT STIPRU KOMANDU"

Veiksmīgu vadītāju, biznesmeni vai profesionāli no citiem atšķir tālredzība, pateicoties kurai viņš vienmēr domā par nākotni - kaut tā būtu nākamā nedēļa vai nākamie pieci gadi. Kā jums pārnest nākotnē savas ieceres un spožās idejas un realizēt tās dzīvē?

Kā izveidot produktīvu komandu

Cena: 77 €

SĒRIJA "KĀ IZVEIDOT STIPRU KOMANDU"

Darba dienā ir ierobežots stundu skaits, kuru laikā vajag panākt nepieciešamo ražošanas uzdevumu izpildi. Tam vajadzīga stabila un produktīva komanda, sakoordinētas darbības un konkrētas vienošanās starp darbiniekiem un vadītājiem, lai pārliecinātos, ka mērķi tiek sasniegti.

Kā paaugstināt savu spēju strādāt efektīvi

Cena: 77 €

SĒRIJA "KĀ IZVEIDOT STIPRU KOMANDU"

Ir tikai dažas lietas, kas kaitina vairāk par apziņu dienas beigās, ka no visa būtiskā, kas bija jāizdara, izdarīts ļoti maz vai pilnībā nekas. Uzziniet, kā ne tikai darīt vairāk, bet arī panākt to darbu izpildi, kurus PATIEŠĀM vajag izpildīt.

Sapratnes komponenti

Cena: 77 €

SĒRIJA "KĀ IZVEIDOT STIPRU KOMANDU"

Jūsu karjera vai bizness ir pilnībā atkarīgs no jūsu spējas saprast jūsu klientus un kolēģus, kas ir nepieciešams, lai jūs varētu nodrošināt savus produktus un pakalpojumus.

Personīgo panākumu dabiskais likums

Cena: 77 €

SĒRIJA "KĀ IZVEIDOT STIPRU KOMANDU"

Pastāv viens vienīgais faktors, kas nosaka cilvēka panākumus dzīvē. Ja jūs par šo faktoru neziniet un nelieciet to priekšplānā, jūs varat padoties un iet pa “vieglāko ceļu”.

1 2 3 4