Online: Mācies mācīties

Cena: 66 €

Programma "Mācies mācīties" jūs un jūsu bērnu iepazīstinās ar pamata mācību tehnoloģijām.

Online: Kā novertēt un paredzēt cilvēka uzvedību

Cena: 982 €

Kursa mērķis ir sniegt jums pamatzināšanas un prasmes, ar kuru palīdzību jūs varēsiet izprast, konkrēti noteikt un paredzēt cilvēku rīcību.

Ilgums 40 stundas

Online: Vadītāja instrumenti

Cena: 330 €

Kurss sniedz vadības pamata instrumentus un to pareizu izmantošanu. Tas sevī iekļauj informāciju un praktiskos uzdevumus mērķu izvirzīšanai, ražošanas rādītāju savstarpējās saistības atpazīšanai, pareizai plānošanai, programmu un projektu sastādīšanai, tāpat arī māca, kā pareizi rakstīt pavēles un panākt to izpildi.

 Ilgums 40 stundas

Online: Kompānijas pamati 2

Cena: 655 €

Šis kurss ietver vadības sistēmas Hubbard Management System pamata instrumentus uzņēmuma darbības organizēšanai. Kursa laikā jūs iegūsiet efektīvu instrumentu komplektu un uzzināsiet, kā izmantot katru no tiem, lai paaugstinātu savu vadības kompetenci.

Ilgums: aptuveni 50 stundas.

Online: Kompānijas pamati 1

Cena: 199 €

Kurss dos priekšstatu ikvienam darbiniekam par Hubbard Management system® - uzņēmuma vadības sistēmu un tās galvenajām sastāvdaļām, lai sekmētu efektīvāku un produktivāku uzņēmuma darbību!

Ilgums 24 stundas

Online: Mārketings

Cena: 982 €

Kurss "Mārketings" ir māksla un zinātne par to, kā sagatavot produktu, ieviest to tirgū un izvietot tādā veidā, lai nodrošinātu maksimālo pārdošanas līmaņa un atdeves apjomu. Saņemiet konkrētas instrukcijas pa soļiem par to, kā vadīt mārketinga jomu un kā saņemt maksimālo atdevi no savām darbībām.

Ilgums 40 stundas

1 2 3 4 5 6 7 8