Online: Mācies mācīties

Cena: 60 €

Programma "Mācies mācīties" jūs un jūsu bērnu iepazīstinās ar pamata mācību tehnoloģijām.

Online: Kā novertēt un paredzēt cilvēka uzvedību

Cena: 982 €

Kursa mērķis ir dot cilvēkam iemaņas, ar kuru palīdzību viņš varēs precīzi saprast, tieši novērtēt un paredzēt cilvēku uzvedību. Padziļināts kurss par cilvēku emocionālajiem stāvokļiem, dažādām to izpausmēm un ietekmi uz uzņēmuma rādītājiem un atmosfēru darba kolektīvā.

Ilgums 40 stundas

Online: Vadītāja instrumenti

Cena: 330 €

Kurss sniedz vadības pamata instrumentus un to pareizu izmantošanu. Tas sevī iekļauj informāciju un praktiskos uzdevumus mērķu izvirzīšanai, ražošanas rādītāju savstarpējās saistības atpazīšanai, pareizai plānošanai, programmu un projektu sastādīšanai, tāpat arī māca, kā pareizi rakstīt pavēles un panākt to izpildi.

 Ilgums 24 stundas

Online: Kompānijas pamati 2

Cena: 655 €

Kursa mērķis - radīt stabilu un produktīvu darbinieku. Darbinieks, pielietojot šajā kursā sniegtos instrumentus, kļūst praktiski ideāls. Viņš lieliski saprot savu lomu uzņēmumā un var tikt galā ar jebkurām grūtībām, kas saistītas ar produkta veidošanu vai pakalpojuma sniegšanu. Turklāt zināšanas, kas saņemtas šajā kursā, ļauj cilvēkam pacelt dzīvi jaunā līmenī.

Ilgums: aptuveni 50 stundas.

Online: Kompānijas pamati 1

Cena: 199 €

Kurss dos priekšstatu ikvienam darbiniekam par Hubbard Management system® - uzņēmuma vadības sistēmu un tās galvenajām sastāvdaļām, lai sekmētu efektīvāku un produktivāku uzņēmuma darbību!

Ilgums 32 stundas

Online: Mārketings

Cena: 982 €

Patiesībā mārketings biežāk tiek uzskatīts par izdevumu, nevis par ienākumu avotu. Tas notiek nepareizu mārketinga instrumentu dēļ. Dotais kurss māca, kā pareizi izplānot mārketinga darbību un noturēt reklāmu kampaņu maksimāli efektīvi. Kursa dati novedīs kompāniju pie panākumiem jebkurā ekonomiskajā situācijā, ja tie tiks pielietoti radoši un ar izpratni.

Ilgums 40 stundas

1 2 3 4 5 6 7