Online: Efektīva līderība

Cena: 395 €

Par līderi nepiedzimst, par līderi kļūst. Kādas iemaņas vajadzētu attīstīt, lai kļūtu par īstu līderi savā kolektīvā? Dotais kurss izklāstīs līderības jēdzienu, iemācīs pielietot visus tās pamatprincipus, kā arī atklās organizācijas izaugsmes un panākuma noslēpumu.

Ilgums 24 stundas

Online: Vadītāja darbības pamati

Cena: 395 €

Apkopotas visas vadītājam nepieciešamās zināšanas, lai efektīvi vadītu kompāniju. Noskaidrosiet vadības jēgu un uzdevumus, kā strādāt ar personālu, veidojot darba uzdevumus, kas ir viegli uztverami un neprasa papildus izskaidrošanu.

Ilgums 24 stundas

Online: Administratīvā „know how” modelis

Cena: 655 €

Know how jeb „ražošanas noslēpums” var tikt sekmīgi izmantots, lai sasniegtu parākumu konkurentu vidū. Dotais kurss sniedz iespēju iegūt visas nepieciešamās zināšanas par Hubbard Management system® administratīvajām pamatprocedūrām un to pielietošanu praksē.

Ilgums 40 stundas

Online: Kā pareizi izstrādāt organizācijas politiku

Cena: 199 €

Kāpēc lielie uzņēmumi par tādiem kļūst? Dotā kursa ietvaros atklājiet tehnoloģiju un principus organizācijas politikas veidošanai. Studēšanas procesā Jūs uzzināsiet, kā noteikt un pilnveidot kompānijas organizācijas politiku, kuru var izmantot, lai uzņēmums augtu un palielinātu ražošanu.

Ilgums 24 stundas

Online: Kā efektīvi paveikt darbu

Cena: 295 €

Bez šaubām, sasniegt panākumus iespējams tikai tajā darbā, kuru Jūs esat gatavs paveikt labprātīgi!

Kursa laikā Jūs iemācīsieties efektīvāk izmantot laiku un strādāt ar vēl augstaku produktivitāti!

Ilgums 28 stundas


Online: Pacēlumi un kritumi dzīvē un biznesā

Cena: 199 €

Kursa mērķis – sniegt instrumentus problēmu risināšanai attiecībās ar cilvēkiem un paaugstināt spēju tikt galā ar "pacēlumu un kritumu" stāvokli, tas ir, šodien "viss ir fantastiski!", bet rīt - "viss ir briesmīgi!".

Kursa ilgums: 24 stundas

1 2 3 4 5 6 7