Online: Pacēlumi un kritumi dzīvē un biznesā

Cena: 199 €

Kursa mērķis – sniegt instrumentus problēmu risināšanai attiecībās ar cilvēkiem un paaugstināt spēju tikt galā ar "pacēlumu un kritumu" stāvokli, tas ir, šodien "viss ir fantastiski!", bet rīt - "viss ir briesmīgi!".

Kursa ilgums: 24 stundas

Online: Mācies mācīties

Cena: 60 €

Programma "Mācies mācīties" jūs un jūsu bērnu iepazīstinās ar pamata mācību tehnoloģijām.

Online: Kā novertēt un paredzēt cilvēka uzvedību

Cena: 982 €

Kursa mērķis ir sniegt jums pamatzināšanas un prasmes, ar kuru palīdzību jūs varēsiet izprast, konkrēti noteikt un paredzēt cilvēku rīcību.

Ilgums 40 stundas

Online: Vadītāja instrumenti

Cena: 330 €

Kurss sniedz vadības pamata instrumentus un to pareizu izmantošanu. Tas sevī iekļauj informāciju un praktiskos uzdevumus mērķu izvirzīšanai, ražošanas rādītāju savstarpējās saistības atpazīšanai, pareizai plānošanai, programmu un projektu sastādīšanai, tāpat arī māca, kā pareizi rakstīt pavēles un panākt to izpildi.

 Ilgums 24 stundas

Online: Kompānijas pamati 2

Cena: 655 €

Kursa mērķis - radīt stabilu un produktīvu darbinieku. Darbinieks, pielietojot šajā kursā sniegtos instrumentus, kļūst praktiski ideāls. Viņš lieliski saprot savu lomu uzņēmumā un var tikt galā ar jebkurām grūtībām, kas saistītas ar produkta veidošanu vai pakalpojuma sniegšanu. Turklāt zināšanas, kas saņemtas šajā kursā, ļauj cilvēkam pacelt dzīvi jaunā līmenī.

Ilgums: aptuveni 50 stundas.

Online: Kompānijas pamati 1

Cena: 199 €

Kurss dos priekšstatu ikvienam darbiniekam par Hubbard Management system® - uzņēmuma vadības sistēmu un tās galvenajām sastāvdaļām, lai sekmētu efektīvāku un produktivāku uzņēmuma darbību!

Ilgums 24 stundas

1 2 3 4 5 6 7