ONLINE KLASĒ PIEDĀVĀTIE KURSI

Personīgā efektivitāte

     1. Kā dzīvot saticībā ar citiem cilvēkiem

     2. Pacēlumi un kritumi dzīvē un biznesā

     3. Personas godīgums un veselums

     4. Kā efektīvi paveikt darbu

Uzņēmuma efektivitātes paaugstināšana

     5. Kā paaugstināt uzņēmuma darba efektivitāti

     6. Formulas panākumu gūšanai biznesā

     7. Vadība, pamatojoties uz statistiku

     8. Kā panākt uzņēmuma paplašināšanos

     9. Organizācijas pamati

     10. Kā palielināt Jūsu uzņēmuma ienākumus

     11. Ētika biznesa izdzīvošanai

     12. Kā pareizi izstrādāt organizācijas politiku

Sabiedriskās attiecības (PR) un mārketings

     13. Aptaujas

     14. Sabiedriskās attiecības

     15. Mārketings

Bāzes apmācība darbiniekiem un vadītājiem

     16. Administratīvā „know how” modelis

     17. Kompānijas pamati 1

     18. Kompānijas pamati 2

     19. Vadītāja darbības pamati

     20. Efektīva līderība

     21. Vadītāja instrumenti

Dažādu speciālistu spēju paaugstināšana

     22. Kā novertēt un paredzēt cilvēka uzvedību

 

Apmācību tehnoloģija:

     23. Mācies mācīties

Visi kursu materiāli mūsu apmācību platformā pieejami krievu valodā.

SQL ERROR: The table 'cache_session' is full
SQL: replace into cache_session VALUES ( '701a9652a12e23a2f84b7222cbb28370', 'started|i:1716246468;language|s:2:\"lv\";', '1716246468' )
at /home/lrhbaltic/server_pub/_class/cached.php line 634